DJ - Kolding

 


Her på siden vil der komme nyheder til dig, fra Jagtforeningernes DJ-Kolding. mm


Hundedyrt at overtræde hundeloven

Skrevet af den 30. juni 2011 – 10:06
Franske Bulldogs til BakkeskueSom hundeejer kan det være en dyr fornøjelse ikke at have styr på de forskellige regler, der knytter sig til dét at have hund.
Nedenfor har vi skitseret størrelsen på bøderne for de forskellige forseelser.

Hvad koster det at overtræde reglerne?

Med indførelsen af den nye hundelov d. 1. juli 2010 er størrelserne på bøderne for overtrædelse af hundeloven steget væsentligt, og de hunderelaterede bødestørrelser er nu som følger:

  • Hunden løber hjemmefra: 2000 kr.
  • Hunden mangler hundetegn: 1000 kr.
  • Hunden mangler ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister: 2000 kr.
  • Hunde mangler ansvarsforsikring: 3000 kr.
  • Hunden bider eller forvolder andre skader på mennesker eller dyr. Mindst 4000 kr.
  • Hundeejeren overtræder snorpligt og mundkurvspligt: 2000 kr.

Såfremt en eventuel overtrædelse gentages, kan bøden øges med 50 %

Regler vedr. hundetegn samt ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister

Hvis du er i tvivl om reglerne for hundetegn, deriblandt hvad der skal stå på hundetegnet, samt ID mærkning og registrering i Dansk Hunderegister, er der hjælp at hente i denne artikel.

Foto: © Line, Hunde Nyheder


 
Vi er nu i besiddelse af i alt 4 Mårhunde/Rævefælder, Fælderne  fordeles således.
 
Fælde nr. 1                                   Kolding                                         Kontakt:   Gunnar Bennedsen e-mail: guben@stofanet.dk   tlf. 23 31 77 22
 
Fælde nr. 2                                   Lunderskov                                  Kontakt:   Freddy Baltsersen. e-mail: baltsersen@live.dk tlf. 21 29 64 41
 
Fælde nr. 3                                   Skamling                                     Kontakt:   Erik Poulsen. e-mail: erik@skjf.dk   tlf. 20 10 22 96
 
Fælde nr. 4                                   Nr. Bjert                                      Kontakt:  Søren Erik Knudsen. e-mail: nr.bjertjagtforening@sol.dk  tlf 40 57 56 57
 
Som aftalt kan fælderne lånes
1 kan dække området nord for og nordlig del af Kolding,
2 området Lunderskov – Vamdrup og den vej rundt,
3 Skamling – Sjølund – Vonsild, Kolding syd
4 Nr. Bjert og Strandhuse området.
 
Kontaktperson regulering: Bent Junker Hansen. tlf. 21452498

 


 
 
 
Tilbage